Get Adobe Flash player

КОМЕНТАРИ

                                                                                
                   5 – дневно екскурзионно летуване както следва :
1. От 07.07 до 11.07 по маршрут в Пирин:       х. Безбог /1 нощ./ - х. Демяница /1 нощ./ - х. Вихрен /1 нощ./ - Кончето –х.Яворов /1 нощ./. Цена 192 лв. Посрещане на участниците в 8 часа на 07.07 ж.п. гара гр. Благоевград.2. От 28.07 до 01.08 по маршрут в Рила:х. Пионерска – х. Рилски езера /2 нощ./ - х. Мальовица /2 нощ./ - Страшното езеро – заслон Кобилино бранище – Кирилова поляна – Рилски манастир. Цена: 192 лв. Посрещане на участниците в 8.15 часа на   28.07 ж.п. гара гр. Дупница.3. От 01.09 до 05.09 по маршрут в Рила:Рилски манастир – Кирилова поляна – х. Рибни езера /2 нощ./ - х. Грънчар /1 нощ./ - вр. Мусала –х. Мусала /1 нощ./ – Боровец Цена 176 лв.. Посрещане на участниците в 9 часа на 01.09. ж.п. гара гр. Благоевград. В цените са включени: пътни, нощувки, храна.

Записване и резервация се извършва не по-късно от: 1 юли, 22 юли и 25 август 2010 г.

  
             7 – дневно екскурзионно летуване както следва :
1. От 20.07 до 26.07 включително по маршрут в Пирин:       х. Безбог /1 нощ./ - заслон Тевното езеро /2 нощ./ - х. Вихрен /2 нощ./ - Кончето –х.Яворов /1 нощ./. Цена 268 лв. Посрещане на участниците в 8 часа на 20.07 ж.п. гара гр. Благоевград.2. От 05.08 до 11.08 включително по маршрут в Рила:х. Бодрост - х. Македония /1 нощ./ - х. Рибни езера /2 нощ./ - х. Грънчар /1 нощ./ - х. Мусала /2 нощ./ – Боровец. Цена: 251 лв. Посрещане на участниците в9 часа на 05.08 ж.п. гара гр. Благоевград.3. От 16.09 до 22.09 включително по маршрут в Рила:х. Пионерска – х. Рилски езера /2 нощ./ - х. Мальовица /1 нощ./ - х. Рибни езера  /1 нощ./ - х. Грънчар /1 нощ./ - вр. Мусала –х.Мусала /1 нощ./ – Боровец. Цена 267 лв. Посрещане на участниците в 8.15 часа на 16.09 ж.п. гара гр. Дупница.В цените са включени: пътни, нощувки, храна.          Записване и резервация се извършва не по-късно от: 14 юли, 01 август и 10 септември 201

 

           3 – дневно екскурзионно летуване както следва :
  1. От 02.07 до 04.07 по маршрут в Пирин: х. Пионерска – х. Ловна – х. Вада – х. Мальовица /2 нощ./ - Страшното езеро – заслон Кобилино бранище – Кирилова поляна – Рилски манастир. Цена 104 лв. 2. От 16.07 до 18.07 по маршрут в Рила: х. Пионерска – х. Рилски езера /2 нощ./ - Рилски манастир. Цена 112 лв. 3. От 13.08 до 15.08 по маршрут в Пирин: х. Безбог – заслон Тевното езеро /1 нощ./ - х. Вихрен /1 нощ./. Цена 124 лв. 4. От 27.08 до 29.08 по маршрут в Пирин:     х. Вихрен /1 нощ./ - Кончето – х. Яворов /1 нощ./. Цена 112 лв. 5. От 10.09 до 12.09 по маршрут в Рила: Рилски манастир – Кирилова поляна – х. Рибни езера /1 нощ./ - х.Македония /1 нощ./. Цена 100 лв.  В цените са включени: пътни, нощувки, храна.        Във всички маршрути на екскурзионното летуване са включени теоретичен материал и    практически занимания свързани с: опасностите в планината и сигурността в планината през лятото; видове алпийски възли и приложението им; техника на ходене през лятото; даване на долекарска помощ и транспортиране  на пострадал с импровизирани средства.

 Организира се екскурзионно летуване по съставен   от участниците маршрут.